Vizyon ve Misyon

KARMOD KOMPOZİT PLASTİK YAPI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. OLARAK;

KALİTE POLİTİKAMIZ,

Müşteri gereksinimlerini anlamayı ve bu gereksinimleri yasal şartlar çerçevesinde karşılayarak müşteri memnuniyetini en üst düzeyde sağlamayı, yaptığı işin öneminin bilincinde, günceli takip eden ürünlerin ve hizmetlerin etkinliğini sürekli arttırmayı hedefleyen bir kuruluş olmayı çalışanlarının daha fazla sorumluluk üstlenmelerini, kendilerini geliştirmeye olanak tanımayı ve çalışanların etkin katılımını sağlamayı, tedarikçileriyle hizmetin kalitesinin artırılması ve müşteri memnuniyetine yönelik uygulamalarda açık iletişim kanalları oluşturmayı, kalite yönetim sistemimizin ISO 9001 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante edilmesi, belgelendirilmesi ve sürekli iyileştirilmesi, vizyonu, misyonu doğrultusunda kalite politikası olarak belirlemiştir.

KARMOD vizyonu doğrultusunda, gelişen ve güncel teknolojileri kullanarak, müşteri beklentilerini aşarak karşılayan, kolay satın alınabilir ve kullanılabilir, güvenilir ürünleri üretir ve satış sonrası hizmet veririz.

Toplam Kalite felsefesini esas alarak, takım ruhu içerisinde şirket ve birim hedeflerine ulaşılması,

İş süreçlerimizin öz değerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımların belirlenmesi,

Sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda tüm süreçlerimizdeki verimliliğin uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltilmesi,

Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımların cesaretlendirilmesi, teknik ve davranışsal yetkinlikleri artıracak eğitimlerin gerçekleştirilmesi

yönünde faaliyetlerimizi Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, Polietilen, Polyester ve Paslanmaz malzemeden ürün üretimi ve müşteri isteğine uygun olarak üretilen sıvı karıştırma makineleri sektöründe, kalite açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışırız.

LİDERLİK VE ÜST YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ

KARMOD KOMPOZİT YAPI MAL. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

 1. Tarafsız
 2. Bağımsız
 3. Dürüst
 4. Çevreye Duyarlı
 5. Kaliteli İş ve Hizmet
 6. Gizlilik
 7. Hesap verilebilirlik

ilkelerine bağlı kalarak faaliyetlerini gerçekleştirir ve tüm müşteri bilgi ve belgelerini gizli tutar.

Kalite yönetim sisteminin etkinliği için hesap verilebilir bir sistem kurulmuştur. Kalite politikası ve kalite amaçlarının oluşturulduğu ve bunların kuruluşun stratejik yönü ve bağlamı ile uyumluluğu Üst Yönetim tarafından güvence altına alınmıştır. Kalite yönetim sistemi şartları, kuruluşumuzun iş prosesleri ile entegre edilmiştir. KARMOD Üst Yönetimi olarak tüm çalışanlarımıza proses yaklaşımı ve risk temelli düşünmenin kullanımının önemi iletilmektedir. Kalite yönetim sistemi için gerekli kaynakların varlığı Üst Yönetim tarafından güvence altına alınmıştır. Etkin kalite yönetimi ve kalite yönetim sistem şartlarına uygunluğun önemi tüm çalışanlarımıza anlatılmakta ve gerekli paylaşımlar yapılmaktadır. Kalite yönetim sisteminin amaçlanan çıktılarına ulaşması için Üst Yönetim tarafından düzenli gözden geçirmeler yapılmakta ve kalite yönetim sisteminin sürekliliği ve sürekli iyileşmesi sağlanmaktadır. Kalite yönetim sisteminin etkinliğine katkı sağlayacak kişilerin, işe alınması, yönlendirilmesi ve desteklenmesi için tüm paydaşlar ile ortak çalışmalar gerçekleştirilmektedir. KARMOD Üst Yönetimi olarak Kalite Yönetim Sisteminin iyileştirmenin teşvik edilmesi için araştırmalar yapılmakta ve iyileşmeye katkı sağlayacak her türlü görüş, paylaşım, bilgi vb. durumlar toplantılarda gözden geçirilmektedir. Tüm çalışanlarımız kendi proseslerinden sorumlu ve bu prosesler için liderlik vasfını gösteren kişilerdir. Ayrıca, KARMOD Üst Yönetimi olarak Liderliğin desteklenmesi amacı ile tüm proses sorumluları ile belirli aralıklarda görüşmeler yapılmaktadır.

Liderlik İlkelerimiz;

 • Tarafsızlık: KARMOD KOMPOZİT YAPI MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. yürüttüğü tüm faaliyetlerinde güven sağlamak için tarafsızlık ilkesini koruyarak çalışır. Tarafsızlığı sağlayabilmek için risk yaratacak durumları analiz etmiş, bu analizin tüm personeli tarafından algılanmasını sağlamış, tüm çalışanları dahil olmak üzere yeni işe aldığı personeli ile imzaladığı sözleşmeler ile tarafsızlığın korunarak çalışılmasını garanti altına almaktadır.
   
 • Yeterlilik: KARMOD KOMPOZİT YAPI MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., tüm birimlerinde yaptığı işte bilgili ve becerisini güvenilir şekilde kullanabilen, yeterliliğini ispatlayabilen personel çalıştırmaya özen gösterir. Ayrıca personelinin çalışmaları süresince yeterliliğini sürdürebilmesi ve geliştirebilmesi için gerekli olan her kaynağı sağlar.
   
 • Sorumluluk: KARMOD KOMPOZİT YAPI MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. den hizmeti alan müşterisinin hizmete dair şartları yerine getirmesini, hizmet alınmasının ilk aşamasında imzalanan teklif ve/veya sözleşme ile garanti altına alır. Ayrıca KARMOD KOMPOZİT YAPI MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. müşterisinin mülki hakları ile ilgili her türlü kararı verirken kararını objektif delillere dayandırır.
   
 • Açıklık: KARMOD KOMPOZİT YAPI MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. gerçekleştirilecek veya gerçekleştirilen hizmete olan güveni sağlamak ve sürdürebilmek için müşterileri ile ilgili bilgilerin statüsüne dair bilgileri kamunun erişimine sunar. Ancak müşterinin gizli kalması gereken bilgileri saklı tutulur.
   
 • Gizlilik: KARMOD KOMPOZİT YAPI MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Müşterisinin gizliliğini, hizmet sürecinde elde edilen bütün bilgilere ilişkin olarak bütün düzeylerde sağlamaktan sorumludur. Gizlilik ilkesi ile korunması gereken bilgiler sadece yasal otoritelere MÜŞTERİ’nin bilgilendirilmesi şartı ile açıklanır. KARMOD KOMPOZİT YAPI MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ., bilgiyi isteyen tarafın kimliğinin gizliliğini de korur.
   
 • Şikayetlerin çözümlenmesi: KARMOD KOMPOZİT YAPI MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. güvenilir bir hizmeti sunabilmek için şikayetleri tarafsızlık, açıklık ve gizlilik ilkelerinin dengeli bir uyumu içinde ele alır. KARMOD KOMPOZİT YAPI MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. şikayetleri nasıl ele aldığını Şikayet Alma prosedüründe anlatmaktadır
  .
 • Çevreye Duyarlılık: Doğal ortamı ve çevre koşullarını gelecek nesiller adına korumak KARMOD KOMPOZİT YAPI MALZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. nin en temel amacıdır. Yasal yükümlülükler çerçevesinde paydaşlarına açık olmayı taahhüt eder.
İletişim Formu
Sepetinizde şuan ürün bulunmuyor!