VİZYONUMUZ

Sürekli iyileşme ve gelişme anlayışıyla, öncelikle Türkiye’de, sonrasında Dünya’da kalitemizi kanıtlayarak sektörümüz içinde lider konuma gelmektir.

MİSYONUMUZ

Müşterilerimize beklentilerinin de üstünde kalitede ürün ve hizmeti, en uygun koşullarda sunmak ve sektörümüzdeki yerimizi güçlendirmektir.

KARMOD KOMPOZİT PLASTİK YAPI SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. OLARAK;

KALİTE ve ÇEVRE POLİTİKAMIZ

 • Müşteri şartlarına en uygun ve en yüksek kalitede, ürün/hizmet vermek başlıca kuruluş amacımızdır.
 • Bu amaç doğrultusunda; Hizmet kalitemiz ile müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak,
 • Şirketimizin başarısını ve hizmetlerimizin kalitesini etkileyen tüm süreçleri sürekli olarak iyileştirmek,
 • Personelimizin eğitim ihtiyaçlarını maksimum düzeyde karşılayarak çalışanlarımızın bireysel katkılarını arttırmak,
 • Müşterilerimizin mevcut ve gelecek beklentilerini en iyi şekilde analiz ederek onlara en iyi ve en uygun şartlarda ürün ve hizmet sunmak,
 • Verilen hizmet kalitesini sürekli iyileştirmeyi ve müşteri memnuniyetini sürekli en üst seviyede tutmayı görev edinmek ve sektörde ismi ile ön plana çıkan bir işletme olmak,
 • Kurulan kalite sisteminin etkinliğini ve verimliliğini sürekli iyileştirmek için sistemin gereklerinden ve taahhütlerinden ödün vermemek
 • Ülkemizdeki çevre mevzuatına uymak ve güncelliğini sağlamak
 • Çevre ile ilgili mümkün olan her alanda ölçülebilir sürekli gelişmeyi sağlamak
 • Çevresel boyutları belirlemek, çevresel etkilerin türlerini ve zararları tespit etmek
 • Kirliliği ve atıkları en aza indirmek ve tehlikeli atıklarımızın çevresel etkisi en aza indirgenmiş olarak bertarafını sağlamak
 • Çalışanlara sürekli eğitim vermeyi ve bu ilkeleri uygulamalar için teşvik etmek
 • Bu doğrultuda amaç ve hedefleri belirleyerek her yıl gözden geçirerek ilerlemeleri açıklamak
 • Bu ilkeler ışığında çevre yönetim sistemimizi sürekli geliştirmektir.
 • Bu ilkelerimiz iletişim olanakları kullanılarak kamuoyuna duyurulacak ve kamuoyu görüşüne açık olacaktır.
 • Yönetim taahhütte bulunduğu Kalite ve Çevre politika ve hedeflerinin uygulanmasının sürekli takipçisi olacaktır.

© 2018 Su Deposu Tüm hakları sakldır.